Garantii ja poolte kohustused

GARANTII

Kõikidele toodetele, mida Tarbija (füüsiline isik, kes on väljendanud soovi soetada või on juba soetanud, või kes võiks soetada ja kasutada antud toodet või teenust, ning tema kasutamiseesmärgid ei ole seotud selle isiku olme- või äritegevusega) on soetanud, kehtib 2-aastane garantii, alates ostu sooritamise kuupäevast. Klientidele, kes ei ole Tarbijad, kehtib garantii, mida on kehtestanud Tootja: Kui Teie poolt soetatud tootel esineb Teie hinnangu järgi tootjapoolne praak, siis palume Teil see tagastada kõikide vajalike dokumentidega, mis tõestavad teiepoolse ostu ja tootjapoolse garantii. Dokumendid palume saata meie kontorisse.POOLTE KOHUSTUSED
 

Kliendil õigus taganeda pooltevahelisest lepingust 14 kalendripäeva jooksul. Samas, Tarbijakaitse seaduses, 12 paragrahvi kuuendas osas on kirjas, et "tarbija vastutab toote hoiustamise ja säilitamise kvaliteedi ja turvalisuse eest juriidilise täitmise realiseerimisaja jooksul", Idee OÜ-l on õigus kliendipoolse taganemissovi tagasi lükata või hilineda kompensatsiooni maksmisega, kui toode ei ole tagastatud tema originaalpakendis, originaalpakend on nähtavalt vigastatud, on näha hooletusest tingitud jäljed, nagu kriimustused ja muud defektid.


Tarbijalepingute koopiaid e-pood ei säilita.

Tarbijavormi võite täita läti või vene keeles.

Antud tooted ja hinnad internetipoes www.ofmet.ee on informatiivse karakteriga. Kodulehe www.ofmet.ee poolt esitatud informatsiooni kasutamine ei kanna juriidilist seost e-poe külastaja ja tootjate suhe vahel. Kuna tootjad pidevalt töötavad oma toodete kallal, parandavad ja täiendavad neid, siis ei saa me garanteerida, et meie kodulehel paikneb alati täpne ja värske informatsioon.